" גלתה סנהדרין… מלשכת הגזית לחנות ומחנות לירושלים, ומירושלים ליבנה, ומיבנה לאושא, ומאושא ליבנה, ומיבנה לאושא, ומאושא לשפרעם, ומשפרעם לבית שערים, ומבית שערים לציפורי ומצפורי לטבריא"

( תלמוד בבלי , מסכת ראש השנה )

בעקבות חורבן בית שני עברה הסנהדרין לגליל.

במיזם מיוחד ומרגש של הקק"ל עם תלמידי החמ"ד משחזרים מחדש את המקומות בהם דרכו אבותנו.

גם תלמידי בית ספרנו משתתפים

כל הכבוד !

כניסה למערכת