אשכול לימודים עיוניים

בס"ד

הנער/ה מתקשה בלימודים?

הוא כבר צבר פערים?

יש מקצועות שהוא חזק ושולט בהם?

בבית ספרנו לומדים עפ"י תכנית הלימודים הרגילה ודואגים שכל תלמיד יצמצם פערים לימודיים, בתכנית אישית ומותאמת עבורו, 

יחד עם זאת, ממריאים להישגים גבוהים עם תחומי החוזק שלו.

 

מתמטיקה ומדעים

היסטוריה ואזרחות

גיאוגרפיה

אנגלית

תקשוב

עברית, לשון וספרות

תנ"ך

• ניתן לגשת לבגרות במס' מקצועות לימוד.

כניסה למערכת