אשכול החינוך חברתי - ערכי

בוגר בית הספר יהיה בעל ערכים ומידות

המודע לעצמו ולסביבתו

וינצל את ידיעותיו וכישוריו להשתלבות מיטבית בחברה.

הבוגרים שלנו הם חלק בלתי נפרד מעם ישראל וממדינת ישראל.

מועצת תלמידים

המסע לפולין

אהבת הארץ, טיולים וסיורים

הכנה לקראת קבלת תעודת זהות

התנדבות ותרומה לקהילה

גדנ"ע - הכנה לשירות בצה"ל

כניסה למערכת